Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej Nr 102827L od km 0+025 do km 0+586 w Niwie Babickiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego                                            

Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020.

Wartość dofinansowania: 142 433,00 zł.                                                                                         

Całkowita wartość inwestycji: 203 476,44 zł.

Termin zakończenia zadania:  10.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- podbudowa (warstwa wyrównawcza gr. 5 cm.)

- nawierzchnia (warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5 cm.)

- roboty wykończeniowe (pobocza gruntowe ulepszone, oznakowanie)

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: D, Nr drogi 102827 L, długość drogi: 561  mb, 

- przekrój jezdni:  1x2,

- szerokość pasa ruch 2,5 m (szerokość jezdni 5,00 mb)  o nawierzchni bitumicznej

- pobocza gruntowe ulepszone o szer. 0,75 m

- odwodnienie powierzchniowe

- kategoria ruchu KR1

- nośność 115 kN/oś

- droga oznakowana znakami drogowymi pionowymi: B-33 „ograniczenie prędkości, B20 (stop) wraz z linią P-12, tablicą prowadzącą U3b ustawiona na końcu drogi wskazuje właściwy kierunek drogi na skrzyżowaniu w kształcie litery T.