Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Edukacja

Dzień Edukacji Narodowej inny niż wszystkie

DEN obchodzony w Polsce w dniu 14 października upamiętania powstanie Komisji Edukacji Narodowej.  Dzień ten miał wyjątkowy charakter i znaczenie, gdyż podkreślał wiodącą rolę nauczycieli w jakości edukacji. Dzień Edukacji obchodzony jest w większości państw na świecie, np. w Meksyku 15 maja, a w Albanii 7 marca.

W bieżącym roku szkolnym dzień ten dla Nas, nauczycieli PSP NR 2 miał wyjątkowy charakter. Ze względu na okres pandemii odwołane zostało ślubowanie klas pierwszych oraz obchody jubileuszu XXX- lecia szkoły. Bez obecności uczniów, emerytowanych pracowników szkoły oraz gości,  na sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele i pracownicy szkoły, dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy w ciszy i niecodziennym skupieniu wysłuchali pięknego montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów klasy 7c i 6a, przygotowanego przez Panią Katarzynę Rodzoś i Pana Tomasza Antolaka. Cisza i spokój, jaka panowała w sali pozwoliły każdemu nauczycielowi w sposób osobisty i wyjątkowy przeżyć ten dzień, a słowa jakie padały z ust recytujących na nie jednym pedagogu wywołały dreszcze i wzruszenie.

„Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?” Słowami Deanny Beisser dyrektor szkoły podziękowała swoim pedagogom za codzienny trud, poświęcenie, zaangażowanie
 i cierpliwość, jakimi obdarzają swoich wychowanków w codziennej pracy. Swoje podziękowania za codzienny trud skierowała również do pracowników sekretariatu, kuchni, sprzątaczek
i konserwatorów. W sposób szczególny podziękowała Panu Janowi Figaczowi, który w najbliższym czasie pożegna się ze szkołą, odchodząc po 40 latach pracy na zasłużoną emeryturę.

15 nauczycieli i 5 pracowników personelu administracyjno-biurowego za osiągnięcia na niwie dydaktycznej, działalność wychowawczą i zaangażowanie otrzymało nagrody dyrektora szkoły.

Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców, która z okazji jubileuszu szkoły ufundowała nowoczesny sprzęt nagłaśniający, dzięki któremu organizacja apeli i uroczystości w sali gimnastycznej będzie rzeczywistą przyjemnością, a nie obawą o „działanie sprzętu i jakość dźwięku”.

Kończąc uroczystość życzyła wszystkim wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy i dużo zdrowia.