Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Edukacja

Technikum Ekonomiczne z Budowlanki Złotą Szkołą, Liceum Ogólnokształcące Brązową

Technikum Ekonomiczne z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach zostało wyróżnione Złotą Tarczę w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej przypadł tytuł Brązowej Szkoły

W  23 edycji rankingu  fundacji  ryckie technikum  zajęło 82 miejsce w Polsce i 6 w województwie lubelskim . To jedyne technikum z powiatu ryckiego wyróżnione przez Perspektywy  za rok 2020.

Obecni absolwenci Budowlanki  zajęli  111 miejsce w Polsce w rankingu zdawalności matur.
Od lat uczniowie ekonomika z ZSZ 2 w Rykach należą do ścisłej czołówki w kraju.
Przed rokiem  wśród 500 najlepszych techników w Polsce byli na 305 miejscu, przed dwoma na 167, a przed trzema laty na 298. W swojej kolekcji szkoła miała już trzy brązowe i jedną srebrną tarczę . Teraz uzupełniła trofea o złotą i tytuł Złotej Szkoły.

Brązowa tarcza i tytuł Brązowej Szkoły przypadł ryckiemu LO. Licealiści uplasowali się na 560 miejscu w Polsce i 29 w województwie. Uczniowie tej szkoły od lat plasują się w drugiej i trzeciej dziesiątce najlepszych liceów lubelszczyzny

W rankingu ogólnopolskim sklasyfikowano 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kapituła  złożona była z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad pod przewodnictwem dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oceniała zdawalność matur, egzaminów zawodowych i wyników olimpiad przedmiotowych

Miejsca szkół w rankingu ogólnopolskim, wojewódzkim, tarcza

                            r.2021         r.2020            r.2019           r.2018

TE Ryki              82(6)Z        305 (20)B   167 (13)S      298 (19) B

LO Ryki              560 (29)B   569 (36)B    483 (31)S     464 (26) B