Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach - Historia w pigułce

Strona 2 z 4: Historia w pigułce

Historia w pigułce:

Historia szkoły sięga roku 1901. Obecny dwupiętrowy budynek oddano do użytku w 1958r. 23 maja 1960 roku Kuratorium Oświaty Okręgu Szkolnego w Warszawie zatwierdziło nazwę szkoły w brzmieniu: "Szkoła Podstawowa im. Mariana Osińskiego w Rykach". W 1990 roku nastąpił podział Szkoły Podstawowej na dwie: Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 2. Na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w 1999 roku powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego i Gimnazjum nr 1.

Obecnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 pracuje 60 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, uczy się 589 uczniów. Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych, które wyrównują szanse edukacyjne lub rozwijają zainteresowania.

Baza szkoły
  • Ostatnio zmienione .