Ułatwienia dostępu

Skip to main content

    Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/vendor/yootheme/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68

  • Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/vendor/yootheme/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68
Najnowsze wiadomości

Aktualności

Ważne informacje

Dla mieszkańców

Gmina Ryki uzyskała wsparcie w kwocie 392 000,00 zł

27 wrzesień 2023

Informujemy, że zostały ogłoszone wyniki II etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a Gmina Ryki uzyskała wsparcie w kwocie 392 000,00 zł na wymianę pokrycia dachu na zabytkowym kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach.

bobr1.jpg

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RYK - w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki

27 wrzesień 2023

Zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dla sołtysów o spotkaniu dotyczącym programu Czyste Powietrze

26 wrzesień 2023

cpsoltys.png

Zasady naboru wniosków w ramach inwestycji SIM Lubelski sp. z o.o. - Dostępne mieszkania w Twojej okolicy.

26 wrzesień 2023

SIM Lubelskie:
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - założeniem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, dzięki najmowi z umiarkowanym czynszem. Program kierowany jest do osób nieposiadających zdolności kredytowej, ale mających wystarczające dochody aby wynajmować mieszkanie. Program zakłada wynajem mieszkań przez zainteresowane osoby, z możliwością dojścia do własności już po 15 latach.

Załączamy prezentację "Zasady naboru wniosków w ramach inwestycji SIM Lubelski sp. z o.o."

 

XCII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

26 wrzesień 2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XCII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Dofinansowanie na potrzeby OSP w Bobrownikach

26 wrzesień 2023

DofinansowanieOSPBobrowniki.png

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

22 wrzesień 2023

IR2023.jpg

 

W najbliższą niedzielę – 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Lokal wyborczy znajdował się będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w Sali Konferencyjnej. 

W głosowaniu mogą uczestniczyć płatnicy podatku rolnego i z działów specjalnych produkcji rolnej.

Głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratkach z prawej strony przy nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Postawienie znaku „x” w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej

https://www.lir.lublin.pl/o-nas/wybory-2023

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

Burmistrz Ryk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bobrownikach przy ul. Rynek 3d, gmina Ryki.

22 wrzesień 2023

Znajdź nas w social mediach